Com afegeixo una nova estada en el meu calendari?

Afegir una nova estada a wheriz és molt senzill.

Podeu mirar també Com afegir un esdeveniment al meu calendari

1)Què. Aneu a Gestionar/Els meus plans del menú principal. Podreu crear llavors una “Nova estada” o un “Nou esdeveniment”. Si voleu, podeu afegir una estada "habitual" a la vostra ciutat de residència pels dos anys vinents. Més endavant podeu editar aquesta estada i sobreescriure-la tal i com s'explica unes linies més abaix. Seleccioneu la opció “Nova estada”.2) On. Escriviu la localització de l'estada que esteu planejant (per exemple: Via Augusta 10, Badalona). Escriviu aquí on voleu anar i de ben segur que Google i geonames ho trobaran. El mapa us mostrarà la localització que hey entrat amb un punter vermell. En qualsevol moment podeu moure el mapa per recol·locar manualment la posició que voleu inserir. Recorderu que la localització que seleccioneu como a Nova estada és aquella que està en el centre del mapa.

2 bis) Recordeu que podeu també escriure el nom que voleu que aparegui a la vostra Nova estada a “indique-nos el destí” (per exemple: Casa).3) Quan. Introduïu l'¡nici i finalització de la vostra Nova estada. Si us desplaceu fins a finals del 2013, per exemple, aquesta esdevindrà la vostra posició habitual. Recordeu que podeu sobreescriure aquesta localització amb noves estades a mesura que aneu modificant el vostre calendari.4) Qui. Per finalitzar amb l'edició de la Nova estada, heu de marcar la visibilitat i privacitat. Podeu marcar-la com a pública (tots els usuaris de wheriz i els que no ho són podran veure-la). Alternativament, podeu canviar-vos a mode expert amb el que podreu decidir qui dels vostres contactes (etiquetas o de forma individual) podran veure aquesta Nova estada.5) Tramesa. Apreteu sobre el botó Enviar per actualitzar el vostre calendari amb la Nova estada definida o apreteu Cancelar per esborrar el que heu fet en els passos anteriors.

Quan es detecta un solapament entre estades, se us mostraran les diferents opcions disponibles. S'escolliria sobreescriure, per exemple, quan l'estada inicials és a Badalona i sereu uns dies a Madrid tornant a la finalització del viatge.

¡Fet! Ara heu afegit una Nova estada en el vostre calendari. A partir d'aquest moment, tots els vostres contactes a wheriz que hagueu seleccionat podran veure coincidències amb vostè si estan aprop vostre durant les mateixes dates.Podeu emprar també l'aplicació de Facebook si voleu actualitzar el vostre estat quan canvieu d'estada.


Preguntes relacionades:

Puc crear un esdeveniment personal i de grup alhora?

Com puc gestionar la visibilitat d'una estada meva?

Quina és la primera cosa que haig de fer?

Què m'ofereix wheriz?

[ Back to top ]

Què significa la circumferència blava al mapa?

Al fer una cerca de coincidències amb els propis plans, es dibuixa una circumferència blava per cadascuna de les teves estades mostrant estades i esdeveniments coincidents en un radi variable (des de 10km fins a 300km) que pots definir.Preguntes relacionades:

Què significa la circumferència vermella?

[ Back to top ]

Com puc canviar l'idioma?

Heu d'anar a la part superior dreta i desplegar el menú d'idiomes ( ).


Preguntes relacionades:

Com puc traduir wheriz a un altre idioma?

[ Back to top ]

Quant costa emprar wheriz?

wheriz és un servei gratuït pels usuaris bàsics.


Preguntes relacionades:

Quina és la primera cosa que haig de fer?

Què m'ofereix wheriz?

[ Back to top ]

Per què no veig res al mapa?

Poden succeïr varies situacions:

  • que no tingueu contactes o no estigueu subscrits a cap gruip
  • que els vostres contactes no us hagin assignat visibilitat als seus plans
  • que en el rang de temps i la zona geogràfica seleccionada no hi hagi coincidències
  • que no hagueu introduït la vostra localització par aquell rang temporal
  • que no estigueu mostrant les vostres dades


Preguntes relacionades:

Què són les 'Opcions de visibilitat' al mapa?

Quina és la privacitat de dades a wheriz?

[ Back to top ]

Què és el wheriz flow?

El wheriz flow llista totes les activitats recents dels vostres contactes, grups que gestioneu, grups dels que teniu una subscripció així com d'aquells plans que heu escrit algun comentari o heu informat sobre la vostre assistència.

Hi ha també un altre wheriz flow a nivell d'usuari i de grup que ensenya només les accions de l'usuari o grup seleccionat. Podeu trobar-ho sota la pestanya 'flow'.
D'aquesta manera és molt més senzill veure nous plans dels vostres contactes o tenir actualitzacions sobre l'assistència a un pla.

[ Back to top ]

Com puc convidar a contactes?

Heu d'anar a la pestanya Els meus contactes y apretar en el botón Invitar a uno o varios amigos. En el formulario que aparece, introduce las direcciones de correo, modifica el cuerpo del mensaje a tu gusto y asigna la visibilidad de los nuevos contactos mediante las etiquetas.

En caso de que el contacto tenga un perfil en wheriz, también puedes invitarle siguiendo el enlace que aparece en su perfil.

[ Back to top ]

Com puc compartir la informació dels meus plans?

A tota estada o esdeveniment se li poden assignar etiquetes de visibilitat. Aquestes etiquetes són les mateixes emprades amb els contactes. Per a que un contacte pugui veure un pla vostre, heu d'assignar al pla com a mínim una de les etiquetes de les que té assignades aquest contacte. En qualsevol moment es poden canviar les etiquetes assignades a un pla i/o contacte amb el que la visibilitat resultant podria quedar afectada.


Preguntes relacionades:

Quina és la privacitat de dades a wheriz?

Quines són las etiquetes de sistema?

Què són les etiquetes?

Què és la visibilitat?

Com puc gestionar la visibilitat d'una estada meva?

Com puc gestionar la visibilitat d'un esdeveniment meu?

[ Back to top ]

Com puc traduir wheriz a un altre idioma?

Us heu de posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça info a wheriz punt es i us informarem de com fer-ho.


Preguntes relacionades:

Com puc canviar l'idioma?

[ Back to top ]

Com puc gestionar la visibilitat d'un esdeveniment meu?

L'eina per gestionar la vostra privacitat es troba al final de les opcions al crear o editar un esdeveniment. Un cop seleccionat el lloc i les dates veureu:

Una llista amb les vostres etiquetes i els vostres contactes apareixerà amb una forma similar a:

Així doncs, podeu compartir els vostres plans futurs de quatre formes diferents tot seleccionant:

1) Les meves etiquetes: en el cas que hagueu creat etiquetes per agrupar als vostres contactes sota un mateix nom (per exemple Familia, Amics o Barcelona), podeu seleccionar-les per compartir la informació de la vostre esdeveniment.


2) Els meus contactes: també podeu compartir la informació amb els vostres contactes de forma individual seleccionant-los un a un.


3) Els meus grups: en el cas que sigueu administrador d'un grup (cal que sigueu usuari PRO per gestionar grups), podeu crear esdeveniments per aquells grups que gestioneu


4) Públic: podeu fer la vostra estada visible per a tot el món (usuaris i visitants de wheriz). Només hey de seleccionar la opció "Vull que aquest pla sigui públic; visible per a tot el món".


Preguntes relacionades:

Com puc gestionar la visibilitat d'una estada meva?

Com puc compartir la informació dels meus plans?

Puc crear un esdeveniment personal i de grup alhora?

Quina és la privacitat de dades a wheriz?

Què són les 'Opcions de visibilitat' al mapa?

Què és un pla?

Què són les etiquetes?

Què és la visibilitat?

[ Back to top ]

Com puc gestionar la visibilitat d'una estada meva?

L'eina per gestionar la vostra privacitat es troba al final de les opcions al crear o editar una estada. Un cop seleccionat el lloc i les dates veureu:

Una llista amb les vostres etiquetes i els vostres contactes apareixerà amb una forma similar a:

Així doncs, podeu compartir els vostres plans futurs de tres formes diferents tot seleccionant:

1) Les meves etiquetes: en el cas que hagueu creat etiquetes per agrupar als vostres contactes sota un mateix nom (per exemple Familia, Amics o Barcelona), podeu seleccionar-les per compartir la informació de la vostra estada.


2) Els meus contactes: també podeu compartir la informació amb els vostres contactes de forma individual seleccionant-los un a un.


3) Públic: podeu fer la vostra estada visible per a tot el món (usuaris i visitants de wheriz). Només hey de seleccionar la opció "Vull que aquest pla sigui públic; visible per a tot el món".


Preguntes relacionades:

Com afegeixo una nova estada en el meu calendari?

Com puc compartir la informació dels meus plans?

Quina és la privacitat de dades a wheriz?

Què són les 'Opcions de visibilitat' al mapa?

Què és un pla?

Què és una estada?

Què són les etiquetes?

Què és la visibilitat?

Com puc gestionar la visibilitat d'un esdeveniment meu?

[ Back to top ]

Puc crear un esdeveniment personal i de grup alhora?

Puc assignar a una estada etiquetes personals i de grup alhora?

De moment no està disponibloe però ho estarà en breu.

[ Back to top ]

Puc convidar a més d'un contacte alhora?

Sí, les adreces han d'estar separades per una coma (,).

[ Back to top ]

Puc tenir múltiples perfils?

Sí, actualment es poden compatibilitzar plans personals i professionals tot mantenint la privacitat. En breu hi haurà més novetats.


Preguntes relacionades:

Quina és la privacitat de dades a wheriz?

[ Back to top ]

Quina és la privacitat de dades a wheriz?

La privacitat és un aspecte molt important per l'equip de wheriz i, per tant, s'han definit una sèrie de mètodes per gestionar de forma personalitzada la informació de caràcter personal visible per la resta d'usuaris. Tot usuari pot definir el grau d'informació a compartir amb la resta de contactes per mitjà de la visibilitat.


Preguntes relacionades:

Com puc compartir la informació dels meus plans?

Puc tenir múltiples perfils?

Per què no veig res al mapa?

Quines són las etiquetes de sistema?

Què són les etiquetes?

Què és la visibilitat?

Com puc gestionar la visibilitat d'una estada meva?

Com puc gestionar la visibilitat d'un esdeveniment meu?

[ Back to top ]

Què significa la circumferència vermella?

Al realitzar una cerca per localització geogràfica, la cirmferència se centra en aquella posició cercada i mostra els plans coincidents en un radi variable (de 10km fins a 300km) centrat en aquell punt.Preguntes relacionades:

Què significa la circumferència blava al mapa?

Què són les 'Opcions de visibilitat' al mapa?

[ Back to top ]

Què són les 'Opcions de visibilitat' al mapa?

Al mostrar les coincidències al mapa, per defecte s'ensenyen les dades dels contactes i grups llurs información podem visualitzar (seongs la visibilitat definida). Es pot variar la informació que es mostra al mapa tot seleccionant o deseleccionant les diferents opcions disponibles a 'Opcions de visualització'.Preguntes relacionades:

Per què no veig res al mapa?

Què significa la circumferència vermella?

Com puc gestionar la visibilitat d'una estada meva?

Com puc gestionar la visibilitat d'un esdeveniment meu?

[ Back to top ]

Què és un administrador de grup?

Un administrador d'un grup és tot usuario PRO que s'encarrega de la gestió d'aquell grup. Les tasques associades són les de gestionar la informació del perfil del grup, d'acceptar o denegar peticions per ésser member del grup, gestionar els esdeveniments del grup, promoure membres perquè esdevinguin administrados o viceversa, enviar missatges als membres, etc.


Preguntes relacionades:

Què és un grup?

Quines ventatges té ésser usuari PRO?

[ Back to top ]

Què significa el número que acompanya el sumari d'un pla?

El número que apareix al marge dret del sumari d'un pla indica e número de dies que manquen fins l'inici d'aquell pla. S'assigna una gama de colors segons la proximitat temporal d'una estada o esdeveniment amb el moment actual.Aquesta escala cromàtica comença amb el vermell intens pel dia en curs, passant a tons verdosos cada cop més clars fins arribar al blanc quan se sobrepassen els 90 dies.


Preguntes relacionades:

Què és un pla?

[ Back to top ]

Quina és la primera cosa que haig de fer?

Què és un grup?

Els grups són estructures d'usuari gestionades com a mínim per un administrador. Existeixen tres tipus de grups: públics, privats i invisibles.

Els grups públics són aquells que permeten a una persona o entitat donar a conèixer la informació i esdeveniments del grup en forma d'agendes. Els usuaris lliurement podes subscriure's a aquestes agendes i se'ls mostraran els esdeveniments coincidents amb les seves estades o les seves cerques actives per zona geogràfica. La representació d'aquests esdeveniments permet apropar més al consumidor d'aquests plans al proporcionar-li visualment la localització física del lloc on es farà l'activitat. Els administradors dels grups públics sabran de la rellevància dels grups que gestionen a través del número d'usuaris subscrits. En cap cas es proporcionarà la llista de quins són els usuaris subscrits a aquestes agendes. Aquest tipus de grups està orientat a entitats que volen promocionar esdeveniments propis com ara fires professionals, esdeveniments professionals, sales de concerts, festivals, marques amb esdeveniments promocionals, esdeveniments esportius, gires de concerts, festes populars, etc..

Els grups privats són aquells grups llistats públicament al que qualsevol usuari pot demanar ésser membre. Aquests grups necessiten l'acceptació, per part dels administradors dels mateixos, de la petició de l'usuari perque aquest es converteixi en membre. Els membres del grup es poden coordinar mútuament compartint els seus desplaçaments tot éssent una plataforma per la organització dels esdeveniments de l'entitat a la que representen i que només llurs membres podran visualitzar. Ésser membre d'un grup no implica tenir visibilitat sobre els perfils personals de la resta dels membres. Aquest tipus de grups és el que està orientat a associacions, col·lectius i organitzacions que desitgin gestionar reunions internes al preveure quines persones estaran en quin lloc o per fer comunicacions a tot el grup entre d'altres usos.miembros a no ser que exista una relación entre ambos. Este tipo de grupos es el que está orientado a asociaciones, colectivos y que quieran gestionar reuniones internas al preveer qué personas estarán en qué sitio, hacer comunicaciones a todo el grupo, etc..

Els grups invisibles són aquells que no estan llistats públicament ja que no cerquen o no volen tenir rellevància entre els usuaris ni desitgen que els usuaris intentin apuntar-s'hi. Són grups que coneixen bé els seus membres i que realitzen les invitacions directament als interessats. La resta de funcionalitats són les mateixes que les dels grups privats. Aquest tipus de grups està orientat a empreses i col·lectius per la gestió de persona, gestió de reunions o esdeveniments exclusius, etc..


Preguntes relacionades:

Què és un administrador de grup?

[ Back to top ]

Què és una agrupació?

Quan varies estades i/o esdeveniments estan molt propers en el mapa els uns dels altres, automàticament s'agrupen per afavorir la visualització de la informació. Els tamanys varien segons la quantitat d'elements agrupats i la distribució del color es basa en la proporció d'estades (groc) i d'esdeveniments (taronja) presents a l'esmentada agrgupació.


Les agrupacions incloen les diferents coincidències i permeten accedir a la informació detallada de cadascun dels elements mostrats a través d'un enllaç.

[ Back to top ]

Què és un esdeveniment?

Un esdeveniment pot ben ser un concert, la visita al dentista o una reunió de feina.


Preguntes relacionades:

Puc crear un esdeveniment personal i de grup alhora?

Què és un pla?

Què és una estada?

[ Back to top ]

Què és un pla?

Quines ventatges té ésser usuari PRO?

Els usuaris prèmium poden crear i gestionar grups. Les característiques més destacables dels grups són dues: convertir-se en un nou canal de promoció de les activitats del grup i la coordinació interna dels plans del seus recursos humans.


Preguntes relacionades:

Què és un administrador de grup?

[ Back to top ]

Què és el RSS?

RSS són les sigles de Really Simple Syndication, llenguatge web que permet la distribució actualitzada de contingutss a subscriptors del servei.

[ Back to top ]

Què és una estada?

Una estada (viatge) indica on esteu o on sereu.

A partir d'aquestes dades, es comproven les coincidències amb les estades i esdeveniments dels vostres contactes.


Preguntes relacionades:

Què és un esdeveniment?

Què és un pla?

Com puc gestionar la visibilitat d'una estada meva?

[ Back to top ]

Què és wheriz?

wheriz és la manera més ràpida i còmode de trobar coincidències geo-temporals (en l'espai i en el temps) amb els teus contactes i grups d'interès.


Preguntes relacionades:

Quina és la primera cosa que haig de fer?

Què m'ofereix wheriz?

[ Back to top ]

Quines són las etiquetes de sistema?

Aquestes etiquetes són pròpies de l'entorn de wheriz i, en cas de disposar d'elles, poden asignar-se de la mateixa manera que les etiquetes pròpies amb la diferència de que no es poden esborrar.

L'etiqueta detall augmenta la precisió dela localització d'una estada o esdeveniment. Pot donar-se el cas de que volgueu informar de que sereu a una ciutat però no exactament on residireu.


Preguntes relacionades:

Com puc compartir la informació dels meus plans?

Quina és la privacitat de dades a wheriz?

Què és la visibilitat?

[ Back to top ]

Què són les etiquetes?

Les etqieuetes són descriptors dels teus contactos i alhora defineixen la visibilitat de les teves estades i esdeveniments respecte als teus contactes.

Les etiquetes tenen la doble funcionalitat de descriure visualment els teus contactes i permetre gestionar la informació que del teu perfil podran veure. Així doncs, pots crear etiquetes grupals [familia, amics, feina] per assignar-les a un contacte. Tota etiqueta pot ésser assignada a tants contactes com destigeu i alhora poden combinar-se amb la resta d'etiquetes.


Preguntes relacionades:

Com puc compartir la informació dels meus plans?

Quina és la privacitat de dades a wheriz?

Què és la visibilitat?

Com puc gestionar la visibilitat d'una estada meva?

Com puc gestionar la visibilitat d'un esdeveniment meu?

[ Back to top ]

Què és la visibilitat?

Qui pot veure meus contactes?

Els usuaris tenen visibilitat sobre els seus contactes directes, els contactes dels seus contactes que permeten ser visualitzats, usuaris amb perfils públics i els membres dels grups privats o invisibles als que es pertany. També s'incloen aquelles persones que han respost sobre la seva assistència a algun pla visible per l'usuari.


Preguntes relacionades:

Què és la visibilitat?

Qui pot veure les meves estades i esdeveniments?

[ Back to top ]

Qui pot veure les meves estades i esdeveniments?

Tot aplicant la visibilitat definida, només aquells contactes vostres que tinguin assignada una o més etiquetes en comú amb l'estada o esdeveniment tindran la possibilitat de veure aquest.


Preguntes relacionades:

Què és la visibilitat?

Qui pot veure meus contactes?

[ Back to top ]

Què m'ofereix wheriz?

wheriz permet gestionar fàcilment la vostra agenda geo-referenciada, compartir-la amb la vostra gent en un entorn col·laboratiu i sincronitzar-la amb d'altres aplicacions i webs en una interfície gràfica completament interactiva. La web està oberta a tot usuari que desitgi disposar de la seva agenda sempre disponible, estar al dia de les agendes dels seus contactes o dels calendaris d'esdeveniments de grups i preveure coincidències futures. Qualsevol resultat pot exportar-se a qualsevol format estàndard obert (iCAL, RSS, XML). Els usuaris prèmium poden crear i gestionar grups. Les característiques més destacables dels grups són dues: convertir-se en un nou canal de promoció de les activitats del grup i la coordinació interna dels plans del seus recursos humans. wheriz manté una total privacitat sobre els continguts tot emprant un sistema d'etiquetes de visibilitat i només mostra informació de l'interés de l'usuari (els seus contactes, grups subscrits o gestionats). Actualment wheriz té una actualització sincronitzada amb Facebook a través d'una aplicació que actualitza l'estat de l'usuari a Facebook. Les webs externes tenen la possibilitat d'integrar widgets de wheriz.


Preguntes relacionades:

Quina és la primera cosa que haig de fer?

Què és wheriz?

Com afegeixo una nova estada en el meu calendari?

Quant costa emprar wheriz?

[ Back to top ]